بزرگترین باغ گل جهان در دبی

بزرگترین باغ گل جهان در دبی

 هفته جاری روز دوشنبه در دبی بزرگترین باغ گلها در جهان با عنوان “Dubai Miracle Garden”  افتتاح شده است. مساحت باغ بیش از 70 هزار متر مربع است.

در این باغ بیش از چهل و پنج میلیون از گونه های مختلف گل وجود دارد و برای اولین بار بسیاری از آنان به خلیج فارس آورده شد.

مسئولان باغ Dubai Miracle Garden نیز امیدوار هستند  به خاطر هرم گلها با ارتفاع 10 متر و دیوار گلها در اطراف باغ بتواند  شهرت جهانی پیدا کند

 

 

 

 مطالب مرتبط: